TÁCH THỬA VÀ THỦ TỤC TẶNG CHO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 8393 | Cật nhập lần cuối: 4/3/2014 1:53:05 PM | RSS

Nhà tôi có một mảnh đất khoảng 800 m2, hiện bố tôi muốn chia cho 3 anh em tôi mỗi người 100m2. Xin hỏi các thủ tục tiến hành phân chia? Nếu sau này nhà nước có quy hoạch thì anh em chúng tôi có được cấp đất mới không?

Mong được tư vấn. Xin cảm ơn.

Ngô Văn Được (duocngovan@... )

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời:

Để có thể chia cho 3 anh em bạn mỗi người 100m2 đất trong số 800m2 đất nêu trên, bố bạn có thể tiến hành thủ tục tặng cho tại Phòng công chứng có thẩm quyền hoặc UBND cấp xã nơi có đất (nếu UBND cấp tỉnh nơi có đất không giới hạn thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản của UBND cấp xã).

Bạn cần lưu ý, để có thể tiến hành việc tặng cho quyền sử dụng đất, bố bạn phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là “giấy chứng nhận”) về chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 800m2 đất trên.

Ngoài ra, để mỗi anh em bạn được cấp giấy chứng nhận để chứng nhận quyền sử dụng riêng cho mỗi 100m2 đất nhận tặng cho đó, bố bạn phải tiến hành thủ tục tách thửa tại UBND cấp huyện nơi có đất.

Để được tách thửa, ngoài việc không thuộc trường hợp không được tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo phù hợp quy hoạch và điều kiện về diện tích tối thiểu đối với thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ lộ giới theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất.

Bạn có thể liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được biết cụ thể hơn về điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ khi tách thửa.

Để có thể được tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, anh, em bạn phải có đủ điều kiện để được nhà nước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị thu hồi đất.

Trường hợp có đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì các anh em bạn chỉ được nhà nước giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nếu đất bị thu hồi là đất ở và thỏa mãn điều kiện không có chỗ ở nào khác…

Cụ thể hơn, bạn có thể liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được giải đáp.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU


(www.legalvn.com)(Theo báo Tuổi Trẻ)

Căn hộ Soho Riverview chủ đầu tư
Căn hộ Riva Park Quận 4

NGUYỄN KHANH